Co nabízím...

Mohu vám pomoci v náročné osobní situaci, při potížích v partnerských vztazích, neshodách v pracovním kolektivu, nesnázích v mezilidské komunikaci, při pocitech celkové nespokojenosti a disharmonie, prožívání smutku např. ze ztráty blízké osoby, zvládání závislostí, hledání smyslu života a v oblasti osobního rozvoje a sebepoznání. Při práci nejen s dětmi využívám hravé varianty navázání kontaktu pomocí terapeutické hry, kreslení a malby, myšlenkové mapy, karet a obrázků, vyprávění příběhů a pohádek, imaginace, práce s pískovištěm, figurkami a kamínky a mnoho dalšího…

Terapeutické poradenství

Nabízím individuální terapeutické poradenství zaměřené na řešení pro děti i dospělé založené na důvěře a respektu... S klientem spolupracuji na procesu změny, které chce dosáhnout. Mým přesvědčením je, že první krůček klienta k této žádoucí změně je zároveň počátkem jeho dalšího směřování v životě... Při práci tady a teď spolu využíváme klientovy stávající i nové zdroje a vytváříme bezpečný prostor pro iniciaci akce a podporu změn.

Mohu vám pomoci podpořit vaše psychické zdraví. Terapie pro mne znamená partnerství s klientem, proto v rámci naší spolupráce vytvoříme vztah založený na důvěře a rovnocennosti a také poskytnutí podpory k objevení preferovaných změn vedoucích ke zlepšení vašeho života v bezpečném prostředí terapie.

Cena za terapii (60 min.) – 550 Kč

Objednejte se
Feature Image

Arteterapie

Arteterapie umožňuje objevit jiný pohled na náročnou životní situaci, rozšířit vlastní způsoby řešení problému a najít pro sebe nové možnosti a zdroje. Její podstatou je skrze výtvarnou tvorbu vyjádřit naše myšlenky, názory, pocity, postoje či hodnoty a navodit osobnostní změny. Lze ji využít pro lepší prožívání emočních stavů, zvládání mezilidských vztahů, vede k lepšímu vnímání svého života, změně postojů, slouží k uvolnění bloků, zmírnění stresu, překonávání nejistot, obav a strachů a mimo jiné podporuje i léčbu psychosomatických onemocnění. Je výborným prostředkem pro práci se všemi věkovými kategoriemi, individuálně, v páru i skupině. Arteterapie je cestou k sobě...

Kresba nebo malba vychází z vás, z vašeho nitra… Na papír vkládáte vaše vnitřní pocity a dojmy, nálady a prožitky. Tvorbu provází propojení vnějšího světa a vnitřních zkušeností a jeho důležitou součástí je i terapeutický rozhovor. Celý proces vede k sebepoznání, pochopení a řešení životní situace či osobních témat. Každý obrázek má svůj příběh…

Cena za individuální arteterapii (90 min.) – 800 Kč

Objednejte se

Terapie metodami hry v písku

Metoda hry v písku (Sandplay) je účinný terapeutický prostředek pro práci s dětmi i dospělými, kteří v pískovišti vytvářejí obrazy pomocí miniatur předmětů a figurek a ztvárňují své představy odrážející jejich vnitřní svět a pochody. Hravá kreativní práce v pískovišti vede k propojení myšlenkových pochodů a emočních procesů, objevování vlastních zdrojů a zpracování konfliktních témat. Prožitková a projektivní metoda otevírá cestu novému originálnímu řešení a nabízí vnímání dalších podstatných ukazatelů v životě. Vkládá nové poznatky a umožňuje vyjevit a zpracovat vnitřní (intrapersonální) a vztahová (interpersonální) témata.

Co dalšího hra v písku nabízí? Umožňuje měnit postoj, vytvářet nové kombinace, nahlížet na konkrétní životní situace a uvědomit si vlastní postoje a emoce. Může prozkoumat jednání a pocity jiných lidí. Vytváří bezpečný prostor pro pozitivní životní změny. V pískovišti můžete měnit obraz, přidávat nebo ubírat a tím dochází k uvědomění nových možností řešení. Vytváří neohrožující atmosféru. Metoda se dá použít individuálně, v páru, rodině i malé skupině. Je vhodná i pro klienty s mentálním, zdravotním postižením, psychotickým onemocněním nebo jejich kombinací.

S čím může terapie pomoci?

 1. se zlobou, agresivním chováním ale u dětí i s plačtivostí
 2. strachem a úzkostí
 3. nočním pomočováním u dětí
 4. panikou
 5. soupeřením ve vztazích (např. sourozeneckých, partnerských)
 6. při rodinných problémech
 7. pro zlepšení komunikace s okolím
 8. zlepšení pozornosti a schopnosti se učit
 9. hlubším sebepoznání a prostředkem k dalšímu seberozvoji

Cena za sandplay (60 min.) – 500 Kč

Objednejte se
Feature Image
Feature Image

Koučink

Smyslem koučinku je uvolnit potenciál, který je ve vás jako člověku. Kouč není expertem na život, tím jste vy sami, kouč je pouze průvodcem na vaší cestě. Koučování vede k podpoře vašeho osobního růstu, k budování vlastní úspěšné cesty a rozvoji dalších možností. Koučování zlepšuje sebereflexi, sebedůvěru, vaši schopnost rozhodnout se nebo reagovat na změny.

Mohu vám nabídnout také reteaming koučování se zaměřením na řešení, zlepšení a pokrok. Pro Vaši představu s Vámi povedu rozhovor o tom, jakého zlepšení byste rádi ve svém životě dosáhli, pomohu vám s identifikací známek zlepšení a plánování prvních pidikrůčků a navazujících kroků, aby se rozvinulo více toho, co byste si přáli.

Cena za koučink (60 min.) – 450 Kč

Objednejte se

Terapie pohádkou

Pohádky známe všichni a máme je ve velké oblibě. Pohádky poskytují potěšení, porozumění sobě i okolnímu světu. Podporují dětskou fantazii a vizuální představy, jsou důležité pro zdravý vývoj dítěte a jeho citovou stránku. Děti pohádkám rozumí a mluví jejich jazykem. Mají nejen význam výchovný, poznávací a vzdělávací, ale také terapeutický. Terapeutické pohádky jsou určeny nejen dětem, mohou je využít i dospělí.

Psychoterapeutické pohádky slouží dítěti jako návod, jak se orientovat v náročných situacích. Pohádka umožňuje dítěti ztotožnit se s pohádkovým hrdinou, prožívat dobrodružství a vnímat zážitky a emoce. Děj příběhu a jeho vyústění v dobrý konec pomáhá překonat potíže a traumata, které mohlo dítě prožít. Hrdinské činy pohádkových postav poskytují dítěti určitý způsob objasnění, podporují jeho myšlení, naznačují mu možné chování, přispívají k jeho vcítění do situace a ukazují její řešení. Pohádky pomáhají dětem snížit úzkost a vyrovnat se se strachem. Smyslem terapeutických pohádek je zmírnění emocionálních problémů, snížení bolesti nebo zmenšení strachů a navázání kontaktu s okolím. Jejich cílem je uspokojení potřeb, porozumění, vytváření pozitivních emocí, zjištění a hledání způsobu, jak si umět poradit. Pohádky nám ukazují, že s usilovnou prací můžeme zvítězit i nad nejhroznějším nepřítelem nebo nevlídnou situací a není třeba se bát. Prostřednictvím pohádek dítě hledá nástroje, další možnosti a učí se novým dovednostem. Spolu s dítětem pracujeme na pohádkovém projektu, vytváříme oboustrannou důvěru a budujeme vzájemný vztah k otevření nejhlubších témat, aby mohla být vyléčena.
Ano, pohádky léčí…

Cena za terapii pohádkou (90 min.) – 550 Kč

Objednejte se
Feature Image

Nabídka dalších terapeutických činností

O mně

POKRAČUJTE VE ČTENÍ STISKEM ŠIPKY

Nabídka kurzů

MEZI KURZY SE PŘEPÍNEJTE ŠIPKAMI

Připravuji pro vás i workshopy a online kurzy:

 • mandaly
 • trénování paměti v pojetí výtvarných a dalších technik
 • zentagle
 • intuitivní kresba a relaxační techniky
 • inchové obrazce
 • Udělejte radost dárkovým poukazem

  Svým blízkým můžete udělat radost dárkovým poukazem. Vyberte si z nabídky poradenství nebo kurzů a napište mi.
  Po úhradě Vám zašlu elektronicky dárkový poukaz na jméno obdarovaného. Platnost poukazu je pět měsíců.

  Spolupráce

  Spolupracuji s Centrem dětského vývoje Natalji Monski v Opavě na kurzech Psychomotorického vývoje pro děti 10 - 18 měsíců
  a Intelektuálně - pohybovém cvičení pro děti 1,5 - 3 roky. Centrum s názvem Pro děti nabízí psychologické poradenství,
  dětské vývojové poradenství, rozvojová cvičení pro děti, kurzy pro budoucí rodiče a terapii hrou.
  Bližší informace o poradenských službách a kurzech pro děti naleznete na webových stránkách www.prodeti.monski.cz

  Monski

  Kontakt

  Potřebujete se na něco zeptat? Kontaktujte mne. Na terapie a kurzy je nutné se přihlásit. Objednat se můžete emailem nebo telefonicky (zasílejte sms, během konzultací nemohu přijmout Váš hovor, budu Vás kontaktovat bezprostředně po terapii). Platba probíhá předem převodem na bankovní účet.